Propozice a přihláška na DUP 2022

Uzávěrka přihlášek je 13.5.2022 ve 24:00
Termín konání soutěže je 28.5.2022, místo přejímky je vyznačeno na mapě.


Přečtěte si pozorně! Propozice DUP 2022:                 


Odešlete včas! Přihláška na DUP 2022:           


Nezapomeňte si předem dobře přečíst propozice, přihláška se stává platnou až po zaplacení zálohy !