Zvolené startovní číslo: *
     (maximálně 4-místné)                  

PŘIHLAŠUJÍCÍ OSOBA  
Jméno a příjmení přihlašující osoby: *
Adresa přihlašující osoby: *
Kontaktní telefon: *
E-mail: *

SLOŽENÍ POSÁDKY U dětí do 15 let uveďte za jménem písmeno D.
Jméno a příjmení řidiče:
Jméno a příjmení spolujezdce:

Jména a příjmení konzumentů:

1.
2.
3.
Případné zvíře (raději nechte doma):

VOZIDLO  
Vozidlo - značka, typ:

UBYTOVÁNÍ  
Objednávám ubytování v cíli pro:
     osob                                         

Vaše další komentáře a připomínky:

Potvrzuji, že jsem seznámen s propozicemi soutěže a že se účastním na vlastní nebezpečí. Dále slibuji, že budu dodržovat řády Dobře utajené pípy, přestože jsem s nimi nebyl seznámen a ani je sám neznám… a pochybuji, že je zná pořadatel. Slibuji také, že budu dodržovat platný dopravní zákon. Uznávám nedotknutelnost veleváženého – Jeho Blahorodí - ředitele soutěže a slibuji, že se nebudu prát s pořadateli, ani hrubě nadávat jiným účastníkům soutěže.
Po stisku tlačítka budou vyplněné údaje odeslány na adresu pořadatele (dup@its.cz), kopie odeslané přihlášky bude doručena i na vámi uvedený kontaktní e-mail.