P R O P O Z I C E

x + 24. ročníku mezinárodní automobilové soutěže

  DOBŘE  UTAJENÁ  PÍPA  2023

sobota 3. června 2023 se startem v Mezně

 

Ředitelství soutěže:

ředitel soutěže
Miloslav Říha /Pytlák/
hlavní rozhodčí
Vladimír Fabián
tajemník soutěže
Jiří Donát /Hnáta/
vedoucí tratě a zástupce rozhodčího      
Emil Makal /Pinďa/
výpočetní středisko
Aleš Linda
hlavní pořadatel
Michal Fuchsa
vedoucí jízdy zručnosti
Patrik Fuchsa


Definice soutěže:

DUP je amatérskou automobilovou orientačně-konzumační soutěží přístupnou všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří nejsou držiteli výkonnostní třídy v AOS a kteří chtějí netradičním způsobem strávit část víkendu. Je vypsána pro osobní automobily (popř. pro užitkové verze automobilů odvozených od osobního vozidla) s minimálně dvoučlennými posádkami.

Na trati soutěže dodržují posádky časy příjezdů do časových kontrol, opisují údaje do jízdního výkazu nebo si nechají potvrzovat jízdní výkaz v průjezdních kontrolách /popř. restauracích/, plní různé soutěžní úkoly a účastní se jízdy zručnosti. Všechny tyto prvky se hodnotí systémem trestných bodů /TB/. Vyhrává posádka, která má v celkovém součtu nejnižší počet trestných bodů.

Trať soutěže neopustí prostor Evropské unie a vede po komunikacích I., II., III. třídy a po účelových cestách většinou se zpevněným povrchem (dálniční známka pro soutěž není nutná). Trať soutěže je rozdělena na časově sledované úseky /etapy/ a její ideální délka nepřesahuje 110 km. Během jednotlivých jízdních etap může být vložen blíže nespecifikovaný počet pěších etap /Memoriál Alexeje Meresjeva/, kontrolní konzumace Unií schválených alkoholických nápojů spolujezdci a jiné, jistě duchaplné, soutěžní úkoly.

V průběhu soutěže soutěžící obdrží oběd v balíčku, v cíli jsou tradičně zajištěny dvě večeře, nocleh a snídaně.

Datum konání, místo a časový harmonogram:

Soutěž se koná v sobotu 3. června 2023, sraz a přejímka je v sále restaurace Hostinec Mezno. Vozidlo po příjezdu zaparkujte poblíž restaurace v souladu s dopravními předpisy, k přejímce se dostavte pěšky do sálu restaurace. V místě přejímky bude možnost občerstvení.

7:00 - 8:00          administrativní přejímka /sál restaurace/
8:25                      slavnostní zahájení zpěvem /s pivem/ hymny DUP
8:30                      rozprava s jezdci, dotazy posádek /sál restaurace/
9:45                    předpokládaný start první posádky do soutěže
17:00                   očekávaný dojezd nějaké posádky do cíle, ubytování
19:00 - 20:30       podává se 1. večeře
22:00                   vyvěšení výsledků /pokud budou hotové/
22:01 - 22:02      písemné podávání protestů řediteli /u baru/
22:03                   telefonické zamítnutí všech protestů ředitelem z krytu CO
22:30                  slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
23:00                   podává se 2. večeře
        -   03:00       společenské posezení na židli               
08:00 - 10:00       podává se snídaně
          - 11:00       opuštění ubikací

Přihlášky, vklad a ubytování:

Přihlášky zasílejte nejlépe pomocí formuláře na webové stránce soutěže http://dup.its.cz

Nemáte-li tuto možnost, můžete ji společně se zálohou předat důvěryhodnému členovi ředitelství osobně (pokud nějakého znáte). Současně s přihláškou je nutné uhradit zálohovou platbu na startovné ve výši Kč 1000,- za posádku. Přihláška se stává oboustranně závaznou pouze s touto zálohou. Pořadatel potvrdí přijetí zálohy (a tedy i posádky do soutěže) na e-mail přihlašujícího nebo formou SMS na číslo uvedené v přihlášce. Po přijetí bude posádka zapsána do startovní listiny.  

Uzávěrka přihlášek a záloh je 19. května, pokud nebude naplněno startovní pole max. 50 posádek, je po domluvě možné převzít přihlášku i po uzávěrce.

Zálohu 1000,- Kč uhraďte na účet č. 796663001/5500 (Raiffeisen Bank). Jako variabilní symbol zadejte telefonní číslo přihlašující osoby, které uvádíte na přihlášce. Pokud přihlašujete více posádek, lze zálohy zaplatit jednou souhrnnou částkou. Záloha je v plné výši vratná v případě telefonické a zároveň písemné omluvy posádky z účasti (nejpozději do 1.6.2023, 24:00) nebo v případě rozhodnutí o nekonání soutěže.

Ubytování je v rekreačním středisku s možností koupání, k dispozici je i fotbálek a různé venkovní aktivity. K dotazům použijte nejlépe knihu návštěv na stránkách soutěže, veškeré změny počtu členů posádky a požadavku na ubytování nám co nejdříve nahlaste písemně na dup@its.cz (nebo donatji@seznam.cz), případně zavolejte na 602 219 079.

 
Startovné do soutěže a další poplatky:

Startovné za 1 osobu 1000 Kč
Startovné (děti do 15 let)500 Kč
Ubytování 1 osoby650 Kč
Poplatek za ubytované zvíře          300 Kč

Ze startovného je hrazeno: obědový balíček, dvě večeře, nedělní snídaně, alkoholické nápoje v kontrolách s pořadatelem, ceny za umístění, pronájem sálu a režijní náklady pořadatelů.

Doplatky úhrad budou vybírány při přejímce soutěžících v den konání soutěže. 

Vybavení posádek:

Propisovací tužka, obyčejná tužka, blok, autoatlas, vozidlo opatřené maximálně čtyřmístnými startovními čísly na obou předních dveřích vozidla v kontrastním a čitelném provedení k barvě podkladu, trojúhelník s milimetrovým měřítkem, mobilní telefon, jehož číslo účastník sdělí při přejímce, aby jej mohl pořadatel v nutných případech kontaktovat. Dále doporučujeme pláštěnku či jiné nepromokavé oblečení pro spolujezce, hladovější si vezmou na cestu svačinu, notoričtí muzikanti hudební nástroje a všichni povinně dobrou náladu.

Ceny za umístění:

Všechny posádky obdrží za umístění v absolutním pořadí hodnotné ceny. Pohár dostanou posádky na 1. - 3. místě, vítěz a vítězka jízdy zručnosti. Posádka je povinna cenu převzít.

Závěrem:

Pořadatel je oprávněn konání soutěže zrušit v případě nedostatečného počtu přihlášek nebo kvůli jiným okolnostem, které by byly v rozporu se zdárným průběhem soutěže. Dále si pořadatel vyhrazuje právo na vydání prováděcích ustanovení, která upřesní nebo upraví organizaci soutěže. Pořadatel doporučuje 4členné posádky ve složení: řidič, navigátor a konzumenti, liché jsou však také vítány. Soutěž se jede podle nikým nevydaných předpisů pro orientačně-konzumační závody a ve znění příloh řádů Dobře utajené pípy. Přiměřeně jsou použity řády AOS, ale především se vychází z logiky věci a řešení selským rozumem. Účastník nemá ani náhodou nárok na náhradu jakýchkoliv škod a účastní se na vlastní riziko. Jede se podle platných dopravních předpisů a pořadatel nemůže v rozporu s těmito předpisy jednat. V případě sporu má poslední slovo hlavní rozhodčí.


Vítězové předešlých ročníků:

x+1.ročník

1998 1. Holler - Šimák
2. Fuchs - Kultová
3. Cekota - Cekotová
x+2.ročník 1999 1. Cekota - Cekotová
2. Malá - Štěrbová
3. Myška - Šimánek
x+3.ročník 2000 1. Holler - Šimák
2. Havlík - Schovanec
3. Lebduška - Borovan
x+4.ročník 2001 1. Hamar - Borovan
2. Heřbolt - Zdražilová
3. Platil - Platilová
x+5.ročník 2002 1. Jankovec - škopek
2. Vaněk - šillerová
3. Bejvančický - Danko
x+6.ročník 2003 1. Koňák - Sýkora
2. Prajzlerová - Vlček
3. Lebduška - Borovan
 x+7.ročník 2004 1. Petrásek - Pšenička
2. Bejvančický - Danko
3. Hájek - Neklapilová
x + 8.ročník 2005 1. Heřbolt - Jůza
2. Petrásek - Pšenička
3. Fabián - Stejskal
x + 9.ročník 2006 1. Lenoch - Polívková
2. Prajzlerová - Vlček
3. Lenfeld - Šillerová
x + 10.ročník 2007 1. Čada - Gemperle
2. Janda - šillerová
3. Tůma - Skalická
x + 11.ročník 2008 1. Čada - Gemperle
2. Fuchs - Vlček
3. Ptáčník - Zedník
x + 12.ročník 2009 1. Čanda - Hronová
2. Vizi - Novák
3. Kop - Lenfeld
x + 13.ročník 2010 1. Čada - Gemperle
2. Šimůnek - Tadrová
3. Holler - Šimák
x + 14.ročník 2011 1. Vizi - Novák
2. Maňoušek - Kroulík
3. Kovanda - Thér
x + 15.ročník 2012 1. Douček - Novák
2. Lisá - Polišenský
3. Holler - Šimák
x + 16.ročník 2013 1. Šeda - Pavlík
2. Hron - Hronová
3. Ptáčník - Ptáčníková
x + 17.ročník 2014 1. Vizi - Novák
2. Ptáčník - Ptáčníková
3. Hron - Hronová
x + 18.ročník 2015 1. Vizi - Novák
2. Ptáčník - Ptáčníková
3. Maňoušek - Kroulík
x + 19.ročník 2016 1. Vizi - Novák
2. Ptáčník - Zedník
3. Maňoušek - Kroulík
x + 20.ročník 2017 1. Šeda - Pavlík
2. Jíšová - Hofírek
3. Kop - Lenfeld
x + 21.ročník 2018 1. Žurek - Žurek
2. Stern - Kolář
3. Maňoušek - Kroulík
x + 22.ročník 2019 1. Šimůnek - Donát
2. Skácel - Adam
3. Šeda - Kroutil
x + 23.ročník 2022 1. Mádle - Kodym
2. Králík - Smola
3. Stern - Kolář