Vážení soutěžící,
bohužel ani v letošním roce 2021 není možné pořádání soutěže z pochopitelných důvodů zajistit.
Doufáme, že v příštích letech již budou příznivější podmínky.