S alkoholem je i prohibice veselejší – pozdní reportáž o DUP 2012

Ptáte se, kde je letošní reportáž z DUPky, ... tak prostě není. Každým rokem se píše hůř a hůř o stejných věcech a letos to není výjimkou. Přesto, v kontextu současných událostí, nezbývá než se zamyslet nad tím, proč i do tak příjemné lidské činnosti jako je „ to naše pochlastávání “, se dostává mamon a honba za maximálními zisky některých, kteří jsou schopni do toho našeho „ přítele etylu “ nacpat kdejakou sračku do plochodrážních motorek. Proto nepíšu klasickou reportáž, ale spíš výzvu, která by měla svou kapkou přispět k vítězství rozumu nad blbostí.

DUPáci, nepropadejte panice, nevidím v tom konec nějaké epochy, prohibice v Americe ve 20. letech minulého století taky měla svůj konec - protože se minula svým účinkem, ale je pravdou, že teď už si asi každý z nás dá toho svého panáčka s trochu většími obavami - zvlášť, když někde po Česku je pořád ještě sto padesát tisíc litrů podezřelých tekutin.

Založme třeba cech konzumentů certifikovaných nápojů, konzumujme jenom prověřenou kvalitu ( a není rozhodující, jestli to je produkt běžné spotřebitelské sítě, nebo domácí výroba ), buďme hrdi na to, že nekonzumujeme sračky, ale kvalitní alkohol. I s tímto přístupem má pokračování dalších ročníků pípy svůj smysl.

Jak bylo vidět letos v cíli, tak i úroveň konzumentů se rok od roku zvyšuje. Posádky dojíždějí do cíle kompletní, kompletně při smyslech a většinou jsou schopny se zúčastnit i dekorování poměrně celistvě. Prostě i zodpovědný přístup konzumentů k výkonu ( a výsledku ) posádky je rok od roku více znát a jasně se zvyšuje.

Přemýšlíme o změně konzumovaného nápoje, odchodu od Fernetu, a nahrazení nějakou jinou kvalitní kapalinou. Volba to není lehká, protože stávající nápoje mají své zastánce ( ty, kteří si nechtějí zkazit žaludek příliš vysokým obsahem cukru v nápoji, nebo těch, kteří se obávají příliš vysoké koncentrace alkoholu ve spojení s tradičně teplým počasím v době pípy ), ale mají i své odpůrce, kteří volají po změně. Volbu nosného nápoje můžeme nechat až na duben příštího roku, to není věc místa startu ( pro DUP 2013 to vypadá na start v Mladé Boleslavi ), nebo objednávky ubytování, které probíhají v současné době.

Další „ inovací “ bychom chtěli udělat konečně systémové hodnocení masek. Celé hodnocení zřejmě proběhne na základě vaší volby, kdy každá posádka bude mít jeden hlas, který může dát té nejlepší masce ve startovním poli ( mimo sebe ). Prostým součtem vašich hlasů bychom došli k pořadí od nejpovedenějších k povedeným, a taky bychom je v tomto pořadí při vyhlášení vítězů ocenili. V každém případě však chceme zachovat naprostou volnost, zdali chcete jet „ sami za sebe “, tzn. civilně, nebo maskovaní. Mimo hodnocení masek tak nebude žádná posádka za svou volbu nijak zvýhodňována, či penalizována, prostě pro vás to znamená naprostou volnost volby.

I pro příští ročníky plánujeme zachovat současný časový model soutěže, tzn. první etapa delší, delší polední pauza s Meresjevem a dalšími soutěžními prvky a odpoledne dvě, maximálně tři kratší etapy do cíle soutěže. Tento model se nám za poslední dva ročníky osvědčil, daří se nám včasné počítání výsledků, dojíždíte do cíle včas na večeři a celkově jsme si tím prodloužili společenský večer.

Závěrem bych chtěl napsat, že bychom rádi znali vaše názory na soutěžní prvky i organizaci soutěže, protože pokud to bude možné, přizpůsobíme DUPku vašim představám. Je jasné, že nikdy nepadneme úplně všem do noty, ale především ve vás – účastnících – je budoucnost DUP, jaká bude a kterou cestou se bude vyvíjet.

Ať žije DUP 2013 !!! ……. a doplním heslo ze začátku:


              I prohibice je s alkoholem veselejší!

Jiří Donát v.r.               

Pohled na pivo