Reportáž z Dobře utajené pípy 2017

Prosluněný den posledního květnového víkendu přivítal účastníky DUPu v restauraci U Boudů v pražské části Kolovraty. Už při volbě startu právě v Kolovratech nás napadlo jméno známého českého závodníka Saši Kolowrata jako patrona letošní jízdy zručnosti. Nakonec z toho byly dvě jízdy zručnosti a účastníci jeli ve dvou kategoriích ( nejrychlejší řidič a nejrychlejší žena ).

Po přejímce, která proběhla podle časového plánu, zůstali soutěžící v sálu restaurace ještě na rozpravu, která byla okořeněna informací, že Městská policie kontroluje zaparkovaná vozidla v obytné zóně v blízkosti restaurace. Takže vlastní rozprava s jezdci byla rozdělena „bojovkou“ o přeparkování vozidel. Na adresu soutěžících bych chtěl jenom dodat: čtěte informace na webu, mohou vám ušetřit nemalé problémy.

A poté už se soutěžící individuálně přesouvali na louku poblíž obce Nupaky, kde proběhla první jízda zručnosti a vlastní start soutěže.

1.etapa V první etapě posádky absolvovaly už po 500 metrech první konzumaci v pivovaru Gwern, ale nakonec to s těmi konzumacemi nebylo tak horké, jak to zezačátku vypadalo. Pokračovaly dál k hlavnímu tahu obcí Nupaky, zde se daly vlevo a po dalších 500 metrech odbočily vpravo do obytné zóny místních milionářů. Hned na první křižovatce vpravo zahlédly nastrčenou ceduli SPK, kdo však sobě věřil, pokračoval dál rovně. Další křižovatka měla přikázaný směr jízdy, zde se mnozí přepočítali a považovali to za první P, ale to bylo až na další křižovatce. Většina však bez problému prokličkovala obytnou zónou až do průmyslové zóny Nupaky k YALE, zde doprava a u ŠKODA OPAT naopak doleva, ven z obce, do tunelu pod dálnicí a ven z „obce“ TESCOMA. První živá kontrola s pořadatelem nabídla test na místně příslušné svaté a pouze místní znalci věděli, že okres Praha-východ je přímo prošpikován pomníčky sv.Donáta. Dále jste dojeli až k prvnímu mapovému bodu A. Tady můj popis skončí a přiložím obrázek s vyznačením tratě na mapě. Jádrem celé etapy bylo nezapomenout na podmínky průjezdu body a nezapomenout na vložené itineráře, jinak se jelo stále po hlavní „staré Benešovské“ a od mostu v Poříčí nad Sázavou po komunikacích x-tého řádu a účelových asfaltkách až do obce Pecerady. Čas na etapu jsme později upravili, protože byl poměrně značně utažen.

V cíli etapy na Zbořeném Kostelci účastníci zanechali svá vozidla a vydali se na pěší etapu do lesů naproti přes Sázavu. Měli splnit pouze dva úkoly: najít cestu tam a stejnou cestou zpět a namalovat Zlatý grál DUP na nádvoří zříceniny hradu. Někteří malíři namalovali i stráže, někteří bohužel nenalezli ani grál, ani hrad, pouze les.

Druhá etapa zavedla účastníky hned po startu dvakrát na konzumaci v restauraci U Holubů, ti kteří četli itinerář správně, opsali ještě mezi jednu SPK a dále pak pokračovali na Netvořice a do cíle etapy v Neveklově. Předpokládám, že motačka v Netvořicích se většině líbila, však to také byla část itineráře z roku tuším 2006.

Na druhou etapu po krátké přestávce na přesun pořadatelů navazovala třetí jízdní etapa, která účastníky zavedla do končin, kam jsme ještě nikdy pípu nevedli ( jižní část ), a vracela se do cíle soutěže po známých lokalitách minulých píp. Dáno to bylo tím, že na Novou Živohošť se dá přijet pouze jednou cestou. Po dojezdu do cíle účastníky čekala ještě druhá JZ na parkovišti napravo od závory a potom už se jeli ubytovávat.

Vyhlášení výsledků nám opět sklouzlo až po 23. hodině, což však bylo nutné pro řádné vyřešení připomínek posádek. Oficiální protest podán nebyl, provedli jsme jenom několik vysvětlení, popř. drobné úpravy dle oprávněných připomínek účastníků. Vyhlášeno jsme měli po půlnoci.

Všem, kteří se podíleli na letošní pípě, ať už v pozici sponzora, účastníka, pořadatele, nebo ubytovatele jsem chtěl poděkovat. Váš zájem o naši věc nám dává motivaci pro ročníky budoucí. Zájem vás – soutěžících – a vašich pozitivních reakci nám dává další sílu a smysl naší činnosti. Myslím, že se všichni můžeme těšit na další ročník. Ve stejném termínu a snad všichni ve zdraví.

Tajemník DUP Jiří Donát               

Pohled na pivo