Propozice a přihláška na DUP 2024

Uzávěrka přihlášek je 17.5.2024 ve 24:00
Termín konání soutěže je 1.6.2024, místo přejímky je vyznačeno na mapě.


Přečtěte si pozorně! Propozice DUP 2024           


Odešlete včas! Již je po uzávěrce, další přihlášky nelze zasílat.


Nezapomeňte si předem dobře přečíst propozice, přihláška se stává platnou až po zaplacení zálohy !