Propozice a přihláška na DUP 2023

Uzávěrka přihlášek je 19.5.2023 ve 24:00
Termín konání soutěže je 3.6.2023, místo přejímky je vyznačeno na mapě.


Přečtěte si pozorně! Propozice DUP 2023           


Odešlete včas! Příhláška (otevře se na nové kartě)


Nezapomeňte si předem dobře přečíst propozice, přihláška se stává platnou až po zaplacení zálohy !